Pripomienky a reklamácie

Úvod Pripomienky a reklamácie

Vážený vlastníci na tejto stránke môžete uplatniť svoje právo na pripomienky prípadne reklamácie.

Stačí svoje požiadavky adresovať na nižšie uvedenú e-mailovú adresu spoločenstva alebo facebook.

 

svbprikotolni@gmail.com

 

www.facebook.com/svbprikotolni

 

Ďakujem za pochopenie

predseda SVB