Kontakt

Úvod Kontakt

Spoločenstvo vlastníkov bytov "PRI KOTOLNI"

Korešpondenčná adresa :

Jána Francisciho 204/35

05401 Levoča

číslo účtu spoločenstva UniCredit Bank

IBAN: SK08 1111 0000 0066 2192 0018

V.S: číslo bytu vlastníka

IČO: 37936921

DIČ: 2021777208

 

Orgány spoločenstva:


Ing. Branislav Cako
predseda spoločenstva

Telefón: 

+ 421 949 428 229

 

Peter Marko

člen rady


Peter Kačír

člen rady


Jozef Pavlík

člen rady


Email:

svbprikotolni@gmail.com

 

Výsledek obrázku pro logo facebook