Vitajte na stránke Spoločenstva vlastníkov bytov "PRI KOTOLNI"

 

Ročné vyúčtovanie za rok 2020 bolo zverejnené 30.5.2021 o 20:00


Zoznam neplatičov: TU


Spojme svoje sily a v záujme zlepšenia kultúry nášho spoločného bývania nebuďme ľahostajní k tomu čo je naše. Táto stránka má za úlohu zabezpečiť informovanosť a komunikáciu medzi vlastníkmi, umožniť prezentovať svoje názory, podať podnety na zlepšenie, vyjadriť nespokojnosť, podať reklamáciu, podať žiadať o vysvetlenie nepochopených vecí, podať návrhy na zaradenie do schôdze - zhromaždenia vlastníkov bytov a pod..

 

   Všetky informácie ktoré potrebujete nájdete tu. Ak nie tak ich na základe Vášho podnetu doplním.

 

predseda SVB