Vitajte na stránke Spoločenstva vlastníkov bytov "PRI KOTOLNI"

 

Ročné vyúčtovanie za rok 2020 bolo zverejnené 30.5.2021 o 20:00


Zoznam neplatičov: TU


Spojme svoje sily a v záujme zlepšenia kultúry nášho spoločného bývania nebuďme ľahostajní k tomu čo je naše. Táto stránka má za úlohu zabezpečiť informovanosť a komunikáciu medzi vlastníkmi, umožniť prezentovať svoje názory, podať podnety na zlepšenie, vyjadriť nespokojnosť, podať reklamáciu, podať žiadať o vysvetlenie nepochopených vecí, podať návrhy na zaradenie do schôdze - zhromaždenia vlastníkov bytov a pod..

 

   Všetky informácie ktoré potrebujete nájdete tu. Ak nie tak ich na základe Vášho podnetu doplním.

 

predseda SVB

 

Vážený vlastníci na tejto stránke môžete uplatniť svoje právo na pripomienky prípadne reklamácie.

Stačí svoje požiadavky adresovať na nižšie uvedenú e-mailovú adresu spoločenstva alebo facebook.

 

svbprikotolni@gmail.com

 

www.facebook.com/svbprikotolni

 

Ďakujem za pochopenie

predseda SVB