Požiadajte o svoje heslo na adrese svbprikotolni@gmail.com

Úvod Ročné vyúčtovania

POZOR pridelené heslo zanikne 30.11.2021 zašlite doručenú návratku najneskôr do 30.10.2021 pre jeho aktualizáciu. 

 

   Vážení vlastníci na tejto stránke si môžete prevziať alebo len pozrieť svoje vyúčtovania za jednotlivé roky. Začíname rokom 2017 od kedy si tieto veci spravujeme sami. Pošlite e-mailovú žiadosť na pridelenie hesla na adresu svbprikotolni@gmail.com. Buďte, ale opatrný pri zadávaní svojho hesla v cudzom počítači, aby neboli Vaše údaje zneužité. Základným pravidlom je, aby ste prehliadaču nedovolili ukladať heslá.

   Doma si samozrejme uloženie hesla môžete povoliť, aby ste ho nemuseli zadávať zakaždým keď sa k prezeraniu alebo stiahnutiu prihlásite. Chráňte svoje jedinečné heslo, ktoré máte iba Vy. Ak ho chcete zmeniť neváhajte ma kontaktovať. Jeho zmenu však môžem vykonať iba po osobnom stretnutí a nové heslo Vám odovzdať len osobne. Nie elektronicky mailom, sms-kou a pod..

   

SVB v žiadnom prípade neručí a nezodpovedá za zneužitie osobných údajov v prípade nezodpovedného správania sa vlastníka.

 

predseda SVB