Informácie čo budeme robiť

2018:

  • vymaľovanie bytového domu (prvý polrok 2019-2020)
  • rekonštrukcia vstupných chodísk a panelových striech (druhý polrok 2019)
  • výmena meračov tepla na vykurovacích telesách za rádiové s bezobslužným zberom dat. (štvrtý štvrťrok 2019)
  • výmena vodmerov SV a TUV za rádiové s bezobslužným zberom dat. (štvrtý štvrťrok 2019)