Realizované zmeny v roku 2017

2019:

 • Vymaľovanie vchodu č. 35
 • Montáž rádiového zberu dát na odpočet SV TUV a dodaného tepla

 

2018:

 • Rekonštrukcia osvetlenie spoločných priestorov v bytovom dome
 • Výmena schránok vo vchodoch 34 aj 35
 • Rekonštrukcia výťahu vo vchode 35
 • Začiatok mariarských prác vo vchode č.35
 • Výroba a osadenie prestrešení vchodov 34 a 35

Rok 2017 bol prelomovým rokom pre spoločenstvo vlastníkov. V mesiaci máj sme ukončili spoluprácu s Mandatárom a všetko sme vzali pevne do svojích rúk. Roky nebolo možné dosiahnúť zmeny, ktorými sme poverili v zápisniciach nášho predchádzajúceho správcu. Ukazuje sa, že to bolo správne rozhodnutie.

 

 • Ukončenie spolupráce s p. Ferenčákom - výťahová služba
 • Zmena stúpačkového ukončenia v byte p. Pavlíka na 7 poschodí - oprava po nesprávnom odpojení p. Karasovej.
 • Rekonštrukcia výťahu - vchod č.34
 • Uzavretie spolupráce s firmou ŠOLTÝS VÝŤAHY, s.r.o.
 • Výmena starých svietidiel v oboch vchodoch a montáž pohybových svietidiel s rozsvecovaním na každom podlaží individuálne vrátane pivničných priestorov.
 • Rekonštrukcia rozvádzačov osvetlenia a výťahov.
 • Koplexná rekonštrukcia dorozumievacieho zariadenia - výmena telefónnych prístrojov, inštalácia novej kabeláže
 • Montáž SMART HOME systému LOXONE - komplexné riadenie bytového domu. Čipové otváranie dverí, impulzný odpočet plynu priamo z plynomera distribučnej spoločnosti, impulzný odpočet spotreby el. energie v kotolni osvetlenie a výťahov v oboch vchodoch
 • Montáž kamerového systému na zamedzenie poškodzovania spoločných priestorov a výťahov.
 • Oprava - osadenie zádverných sklenených výplní v počte 2 ks vchod č.34