Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov bytov

Úvod Informácie pre vlastníkov Termíny schôdzi zhromaždeniaPozvánka na zhromaždenie vlastníkov bytov

Spoločenstvo vlastníkov bytov „ PRI KOTOLNI“ Jána Francisciho 204/34 a 35

 

P O Z V Á N K A

 

 

rada spoločenstva vlastníkov bytov „ PRI KOTOLNI“, v zmysle zákona č.182/1993 a násl. a zákona 367/2004 ktorým sa dopĺňa zákon 182/1993 Z.z. zvoláva všetkých vlastníkov bytov spoločenstva „PRI KOTOLNI“ na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa:

 

 

30.05.2022      / v pondelok /      o 18,00 hod.

 

    vo vestibule vchodu č. 35